phép nhân trong phạm vi 1000

 1. Học Lớp

  HL.22. Bảng nhân 9

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Khái niệm phép nhân với ${\bf{9}}$: Các số $9$ được cộng liên tiếp với nhau nhiều lần thì được chuyển thành phép nhân. Ví dụ: $9 + 9 + 9 + 9 = 9 \times 4 = 36$ Bảng nhân ${\bf{9}}$ và vận dụng vào tính giá trị biểu thức, các bài toán có lời văn. \(\begin{array}{l}9...
 2. Học Lớp

  HL.23. Gam

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Gam là một đơn vị đo khối lượng Gam viết tắt là g \(1000g = 1kg\) Ngoài các quả cân $1\,kg,\,2\,kg,\,5\,kg$còn có các quả cân: $\begin{array}{l}1\,g,\,2\,g,\,5\,g\\10\,g,\,20\,g,\,50\,g\\100\,g,\,200\,g,\,500\,g\end{array}$ Biết đọc kết quả khi cân một vật bằng cân hai đĩa...
 3. Học Lớp

  HL.24. Bảng chia 9

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Bảng chia ${\bf{9}}$ và phép chia trong phạm vi ${\bf{9}}$ Xuất phát từ phép nhân $9$, ta có thể nhẩm được giá trị của phép chia \(9\): Bảng chia : \(\begin{array}{l}9:9 = 1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,54:9 = 6\\18:9 =...
 4. Học Lớp

  HL.25. Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Cách thực hiện phép chia một số có hai chữ số cho số có một chữ số. II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Tính, đặt tính rồi tính Bước 1: Đặt tính theo cột dọc, đặt số đúng vị trí của số bị chia, số chia, thương. Bước 2: Thực hiện phép chia. Dạng 2: Tìm một trong các phần bằng nhau...
 5. Học Lớp

  HL.26. Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Cách thực hiện phép chia một số có ba chữ số cho số có một chữ số: Ví dụ: II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Tính, đặt tính rồi tính Bước 1: Đặt tính theo cột dọc, đặt số đúng vị trí của số bị chia, số chia, thương. Bước 2: Thực hiện phép chia. Dạng 2: Toán đố Bước 1: Đọc và phân...
 6. Học Lớp

  Giới thiệu bảng nhân

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Bảng nhân và cách sử dụng bảng nhân để tra kết quả của một phép nhân trong phạm vi ${\bf{100}}$ II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Tính Đề bài thường yêu cầu tính dùng bảng nhân để tìm kết quả của phép nhân. Cột dọc đầu tiên tương ứng với thừa số thứ nhất. Cột ngang đầu tiên tương...
 7. Học Lớp

  Giới thiệu bảng chia

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Bảng chia và cách sử dụng bảng chia để tra kết quả của một phép chia trong phạm vi ${\bf{100}}$ Cột dọc đầu tiên tương ứng với số chia. Cột ngang đầu tiên tương ứng với thương. II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Dùng bảng chia để tìm số thích hợp trong phép chia. Áp dụng đúng cách...
 8. Học Lớp

  Làm quen với biểu thức, tính giá trị của biểu thức.

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ - Khái niệm về biểu thức và giá trị của biểu thức: Biểu thức số học bao gồm các số được nối với nhau bởi các phép tính. Giá trị của biểu thức: Là kết quả sau khi thực hiện các phép tính trong biểu thức. - Ghi nhớ quy tắc về thứ tự thực hiện các phép tính trong một biểu...
 9. Học Lớp

  Hình chữ nhật. Chu vi hình chữ nhật

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ - Hình chữ nhật là gì? Hình chữ nhật là tứ giác có $4$ góc vuông, có hai cạnh dài bằng nhau và hai cạnh ngắn bằng nhau. Độ dài cạnh dài gọi là chiều dài, độ dài cạnh ngắn là chiều rộng. - Cách tính chu vi của hình chữ nhật: Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy chiều dài...
 10. Học Lớp

  Hình vuông. Chu vi hình vuông

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Hình vuông: Là hình có $4$ góc vuông và $4$ cạnh bằng nhau. Chu vi hình vuông: Muốn tính chu vi hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với $4$. II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Xác định một hình có phải là hình vuông không Kiểm tra các góc tại đỉnh Kiểm tra độ dài các cạnh của...