Toán lớp 12. I - Chuyên đề ứng dụng đạo hàm

Để giải toán lớp 12 tốt, các lời giải bài tập Toán 12 giải tích chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Toán 12.