Hỏi đáp lịch sử 12

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm được thiết kế bám theo cấu trúc chương trình trong SGK Lịch Sử Lớp 12 giúp học sinh rèn luyện.