Câu lạc bộ sinh viên

Câu lạc bộ sinh viên (clb) là nơi sinh viên muốn tìm thêm nhiều giá trị khác ngoài việc trải nghiệm học tập ở trường đại học. Nơi gặp gỡ những người cùng sở thích và nâng cao chất lượng cuộc sống đại học của bạn.