HL.13. Góc vuông, góc không vuông. Nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê-ke

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
1. Làm quen với góc.

Hai kim đồng hồ của hình bên tạo thành một góc.
Góc vuông, góc không vuông 1.JPG


2. Góc vuông, góc không vuông.
Góc vuông, góc không vuông 2.JPG

3. Ê-ke
- Cái ê ke :
Góc vuông, góc không vuông 3.jpg

- Có thể dùng ê ke kiểm tra góc vuông hoặc vẽ góc vuông.
Góc vuông, góc không vuông 4.jpg


II. CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1: Xác định hình đã cho có phải là góc vuông hay không ?

Để kiểm tra một góc có vuông hay không, ta sử dụng ê-ke:
  • Bước 1: Đặt một cạnh góc vuông của ê ke trùng với một cạnh của góc đã cho
  • Bước 2: Cạnh góc vuông còn lại của ê ke trùng với cạnh còn lại của góc đã cho thì góc đó là góc vuông; nếu không trùng thì góc đó là góc không vuông.
Dạng 2: Nêu tên đỉnh hoặc cạnh của góc.
Góc vuông, góc không vuông 5.jpg

  • Đỉnh của góc: Là giao điểm B của hai đoạn thẳng BG, BH.
  • Cạnh của góc: Là hai đoạn thẳng BG, BH.
Dạng 3: Đếm số góc vuông trong hình cho trước.
  • Bước 1: Dùng ê ke kiểm tra góc có trong hình, đánh dấu vào các góc vuông.
  • Bước 2: Đếm số lượng các góc vuông vừa tìm được.
Ví dụ: Hình bên có bao nhiêu hình vuông ?
Góc vuông, góc không vuông 6.jpg

Hướng dẫn giải
Hình bên có \(2\) góc vuông là: góc vuông đỉnh L; cạnh KL, LM và góc vuông đỉnh M; cạnh MN, ML