Giải bài 5 trang 212 SGK vật lí 11: Kính hiển vi

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 5 trang 212 SGK vật lí 11: Kính hiển vi
Đề bài
Viết công thức số bội giác của kính hiển vi khi mắt ngắm chừng ở vô cực.
Lời giải chi tiết
$${G_\infty } = |{k_1}|{G_2}\,\,hay\,\,{G_\infty } = {{\delta D} \over {{f_1}{f_2}}}$$