Chuyên đề vật lý 12

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Vật lý lớp 12 soạn theo chuyên đề và các dạng bài với đủ công thức, phương pháp giải và tóm tắt cô đọng. Mỗi dạng có bài tập vật lý minh hoa kèm lời giải chi tiết và bài tập vận dụng giúp hs rèn luyện kỹ năng giải
I. Các dạng bài dao động cơ học
Bài 1: Dao động điều hòa

Bài 2: Con lắc lò xo
Bài 3: Con lắc đơn
Bài 4: Dao động duy trì - dao động cưỡng bức - dao động tắt dần
Bài 5: Tổng hợp dao động
Bài 6: Sơ đồ tư duy chương dao động cơ

Tài liệu: dao động cơ


II. Các dạng bài tập sóng cơ học:
Bài 1: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ
Bài 2: Giao thoa sóng cơ
Bài 3: Sóng dừng
Bài 4: Sóng âm
Bài : Sơ đồ tư duy chương sóng cơ
Tài liệu: sóng cơ học


III. Các dạng bài dòng điện xoay chiều

Đại cương về dòng điện xoay chiều
Các mạch điện xoay chiều
 1. Dạng 1: Liên hệ giữa các giá trị hiệu dụng
 2. Dạng 2: Các giá trị tức thời và Viết biểu thức
 3. Dạng 3: Các giá trị tức thời và Viết biểu thức
 4. Dạng 4: Cộng hưởng điện
 5. 20 câu ôn lý thuyết đại cương về dòng điện xoay chiều
 6. 20 câu ôn bài tập đại cương về dòng điện xoay chiều
Công suất dòng điện xoay chiều
 1. Dạng 1: Áp dụng công thức tính công suất
 2. Dạng 2: Cho công suất, tìm R, L, C hoặc ω
 3. Dạng 3: Thay đổi một trong các đại lượng để Pmax
 4. Dạng 4: Khảo sát công suất
 5. 20 câu ôn lý thuyết công suất dòng điện xoay chiều
 6. 20 câu ôn bài tập công suất dòng điện xoay chiều
 7. Bài toán cực trị
 8. Độ lệch pha và Giản đồ vectơ
Máy biến áp và Truyền tải điện năng
Máy phát điện xoay chiều
Động cơ điện xoay chiều
20 câu ôn lý thuyết máy điện
20 câu ôn bài tập máy điện

IV. Các Dạng bài sóng điện từ
 1. Bài 1: Mạch dao động
 2. Bài 2: Điện từ trường và sóng điện từ
 3. Bài 3: Truyền thông vô tuyến
 4. 20 câu ôn lý thuyết dao động và sóng điện từ
 5. 20 câu ôn bài tập dao động và sóng điện từ
 6. Bài 4: Sơ đồ tư duy chương sóng điện từ
 7. Tài liệu: Dao động mạch LC và sóng điện từ
V. Các dạng bài sóng ánh sáng
 1. Bài 1:Tán sắc ánh sáng
 2. Bài 2:Giao thoa ánh sáng
 3. Bài 3:Giao thoa với ánh sáng đơn sắc
 4. Giao thoa với ánh sáng tạp
 5. 20 câu ôn lý thuyết tán sắc và giao thoa ánh sáng
 6. 20 câu ôn bài tập tán sắc và giao thoa ánh sáng
 7. Bài 4:Các loại quang phổ
 8. Bài 5:Tia hồng ngoại và tia tử ngoại
 9. Bài 6:Tia x (tia rơnghen)
 10. Bài 7: Sơ đồ tư duy chương sóng ánh sáng
 11. Tài liệu: Sóng ánh sáng
VI. Các dạng bài lượng tử ánh sáng
 1. Bài 1: Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng
 2. Bài 2: Hiện tượng quang điện và Công thức Anhxtanh
 3. Bài 3: Điện thế cực đại của quả cầu cô lập về điện
 4. Bài 4: Chuyển động của êlectron trong từ trường đều
 5. Bài tập về tia X
 6. 20 câu ôn lý thuyết hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng
 7. 20 câu ôn bài tập hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng
 8. Bài 5: Hiện tượng quang điện trong
 9. Bài 6: Hiện tượng quang phát quang và sơ lược về laze
 10. Bài 7: Mẫu nguyên tử bo
 11. Sơ đồ tư duy chương lượng tử ánh sáng
 12. Tài liệu: Lượng tử ánh sáng
VII. Các dạng bài vật lý hạt nhân
 1. Bài 1: Tính chất và cấu tạo hạt nhân
 2. Bài 2: Độ hụt khối và năng lượng liên kết
 3. Bài 3: Sự phóng xạ
 4. Ôn tập: 20 câu ôn lý thuyết cấu tạo. Năng lượng liên kết và Sự phóng xạ
 5. Ôn tập: 20 câu ôn bài tập cấu tạo. Năng lượng liên kết và Sự phóng xạ
 6. Bài 4: Phản ứng hạt nhân
 7. Bài 5: Phản ứng phân hạch, Phản ứng nhiệt hạch
 8. Sơ đồ tư duy chương vật lý hạt nhân
 9. Tài liệu:
 
Sửa lần cuối: